Angielski w niemal jeden dzień? Można!

Tak, to wcale nie żart! Mimo że każdy, kto ma choć trochę oleju w głowie,  wie, że kursy językowe, podręczniki reklamowane hasłem: “angielski w miesiąc”, “angielski w dwa tygodnie” itd., nie mogą być skuteczne. Niemniej można nauczyć się angielskiego prawie w jeden dzień, ale musi zostać spełniony podstawowy warunek — tym angielskim musi być Basic English. Zapraszam do lektury na temat tego półsztucznego języka.
Basic English (określany także jako Simple English) jest uproszczoną wersją języka angielskiego, stworzoną na potrzeby kontaktów handlowych, naukowych. Użycie słowa basic stało się także podstawą do stosowania zapisu BASIC English, gdzie BASIC ma być akronimem: British American Scientific International Commercial [English].

Twórcą uproszczonego angielskiego jest Charles Kay Ogden, który w językoznawstwie jest bardziej znany z ogłoszonej wraz z Richardsem koncepcji trójdzielności znaku językowego (tzw. “trójkąt semantyczny”). Ogden program Basic English opublikował w 1930 roku w “Basic English: A General Introduction with Rules and Grammar”. Przyjrzyjmy się bliżej cechom tego języka.

Gramatyka

Obowiązuje 10 podstawowych reguł:

1. Liczbę mnogą tworzy się przez dodanie –s. Wyjątki standardowego angielskiego (-es, –ies) także obowiązują.
2. Rzeczowniki tworzy się za pomocą sufiksów -er oraz –ing, a przymiotniki za pomocą –ed i –ing.
3. Przysłówki tworzy się za pomocą –ly.
4. Stopień wyższy i najwyższy tworzy się za pomocą more  oraz most. Jednak można także spotkać się z używaniem –er i –est.
5. Przymiotnik o znaczeniu przeczącym tworzy się za pomocą prefiksu un-.
6. Pytania tworzy się poprzez inwersję i za pomocą Do.
7. Operatory (=czasowniki) i zaimki w pełni się odmieniają.
8. Złożenia mogą być tworze z dwóch rzeczowników (milkman) lub z rzeczownika i przysłówka (przymiotnika) wskazującego kierunek ruchu (sundown).
9. Miary, liczby, waluty, daty wyraża się zgodnie z regułami angielskimi.
10. Używanie słów z określonej dziedziny (tej, w ramach której się działa).

Słownictwo

Choć powszechnie mówi się, że Basic English ogranicza się do 850 słów, to nie do końca jest to prawdą. W założeniach Ogdena leksykon użytkownika tego języka może zamykać się na 1000 wyrazów w formie podstawowej. Rzecz przedstawia się następująco: z założenia przyjmuje się, że do codziennej komunikacji wystarcza 850 wyrazów podstawowych (jednak podlegają one regułom morfologicznym przedstawionym wyżej), por. także tekst o tym, ile słów używają osoby anglojęzyczne. Na kolejnym etapie należy opanować 100 słów z ogólnej dziedziny życia, nauki, którą zajmuje się użytkownik Basic English. Następnie — 50 słów z określonej poddziedziny.Co więcej, istnieją także słowa o charakterze międzynarodowym, których znajomość Ogden odgórnie zakłada.Jako przykład Basic English w użyciu można porównać dwa fragmenty z Biblii:

King James Version: 1 John
1:1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;
1:2 (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;)
1:3 That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.
1:4 And these things write we unto you, that your joy may be full.
1:5 This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.

Basic English Bible: 1 John
1:1 That which was from the first, which has come to our ears, and which we have seen with our eyes, looking on it and touching it with our hands, about the Word of life
1:2 (And the life was made clear to us, and we have seen it and are witnessing to it and giving you word of that eternal life which was with the Father and was seen by us);
1:3 We give you word of all we have seen and everything which has come to our ears, so that you may be united with us; and we are united with the Father and with his Son Jesus Christ:
1:4 And we are writing these things to you so that our joy may be made complete.
1:5 This is the word which came to us from him and which we give to you, that God is light and in him there is nothing dark.

Wszystkich zainteresowanych odsyłam także na oficjalną stronę języka Basic English.

Polecam także serię wpisów o angielskim jako języku globalnym.

12 komentarzy
 1. Rychszard
 2. Adam
  • mrtom
 3. Angielski
 4. Anna
 5. Janusz
  • Marta
 6. Monika
 7. Magdalena
 8. schody zebranodesign
 9. Marcin
 10. Korepetycje Angielski Oświęcim

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.