Zdanie twierdzące: podmiot + odpowiednia forma czasownika to have (have, has) + been (III forma czasownika to be) + czasownik z końcówką -ing

I have been waiting for him for an hour.
Czekam na niego od godziny.

They have been talkingfor the last hour.
Oni rozmawiali przez ostatnią godzinę.

She has been working at that company for three years. 
Ona pracowała w tej firmie przez trzy lata.

James has been teaching at the University since May. 
James uczył na uniwersytecie od maja.


Uwaga:

Charakterystyczne dla tego czasu przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency):

all the morning – cały ranek
all day – cały dzień
since – od
for – od
how long…? – od jak dawna…?

Pytania

Zdanie pytające: Pytanie ogólne: forma to have + podmiot + been + czasownik z końcówką -ing
Have you been waiting long? – Czy długo czekałeś?

Pytanie szczegółowe: zaimek pytający + forma to have + podmiot + been + czasownik z końcówką -ing (z opuszczeniem części, o którą pytamy)
What has he been doing? – Co on robił?


Przeczenia

Zdanie przeczące: podmiot + odpowiednia forma to have + not + been + czasownik z końcówką -ing
I have not been talking to him – Nie rozmawiałem z nim.