Zdania wyrażone w Present Perfect odnoszą się do okresu czasu obejmującego chwilę obecną i rozciągającego się w przeszłość. Przy czym ważny jest sam fakt wykonania tej czynności w przeszłości. Nie jest ważne, kiedy dokładnie to zrobiliśmy.
Czasu Present Perfect używamy w następujacych sytuacjach:

Opisując czynności dopiero, co zakończone, np.:

 • The bus has just left – Autobus właśnie odjechał.
 • We have already finished our work – Właśnie skończyliśmy naszą pracę.

Opisując czynność, która rozpoczęła się w przeszłości, ale trwa do chwili obecnej, np.:

 • We have lived In Warsaw for many years – Mieszkamy w Warszawie od wielu lat.
 • She has worked In this firm since 2003 – Ona pracuje w tej firmie od 2003.

Uwaga: Przyimka FOR używamy, kiedy chcemy wyrazić jak długo dana czynność się odbywa, natomiast przyimek SINCE określa, od jakiego momentu w przeszłości trwa dana czynność.


Aby wyrazić czynność, która trwa lub powtarza się w nieograniczonym okresie zarówno przeszłości jak i teraźniejszości.

 • I have never liked icecreams – Nigdy nie lubiłem lodów (i nadal ich nie lubię)
 • She has always used Colgate toothpaste – Ona zawsze używa pasty Colgate.

Aby wyrazić, że czynność, która rozpoczęła się w przeszłości ma skutki w teraźniejszości.

 • I have just closed the window and it will be warmer In the room now – Właśnie zamknąłem okno I teraz w pokoju będzie cieplej.

Present Perfect używamy też mówiąc o swoich doświadczeniach (lub ich braku).
Można powiedzieć: “Mam doświadczenie w…”, ale NIE określamy KIEDY doświadczyliśmy tego czegoś.

 • Jola has studied foregin language – Jola studiowała język obcy.


 • I have been to Zakopane – Byłem w Zakopanym.

Mówiąc o osiągnięciach jednostki lub całej ludzkości.

 • Man has walked on the moon – Człowiek spacerował po księżycu.
 • Scientists have split the atom – Naukowcy rozbili atom.