W czasie Future Perfect pytania budujemy przez inwersję.

1.Wzór zdania twierdzącego:

PODMIOT+WILL (w 1 os. l. poj. i mn. również SHALL)+HAVE+IMIESŁ. BIERNY+…+(określ. czasu)