Certificate in Advanced English (CAE) to jeden z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie zaawansowanym, z naciskiem na umiejętności praktyczne, wydawanych przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie testu złożonego z pięciu części:
  • Reading – czytanie ze zrozumieniem
  • Writing – pisanie
  • English in Use – test gramatyczny
  • Listening – słuchanie
    • składa się z 4 “słuchowisk”, z czego jedno jest odegrane tylko raz, pozostałe dwa razy. Polegają one na wypełnieniu pustych miejsc lub przyporządkowaniu postaci i ich opinii wypowiedziom usłyszanym z taśmy.
  • Speaking – mówienie
    • trwa ono ok. 14-15 minut, odbywa się w parach.

Przy czym za każdą część można uzyskać po tyle samo punktów.

Na podstawie testu wydawane są oceny pozytywne A, B i C, oraz oceny negatywne D i E. Aby zdac egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej 60% wszystkich punktów.


Egzamin jest organizowany w trzech sesjach – wiosennej (marzec), letniej (maj – czerwiec) i zimowej (listopad – grudzień).

Egzamin ten został wprowadzony w 1991 roku.

Osoba, która uzyskała certyfikat CAE oraz legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych na dowolnym kierunku, a ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne, lub legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli może zostać zatrudniona na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w polskich szkołach.

Zobacz w Internecie

Certificate in Advanced English na stronach Uniwersytetu Cambridge

Certificate in Advanced English na stronach British Council