Czas przyszły prosty, używany jest do opisywania wydarzeń mających dopiero nastąpić, ale chodzi głównie o sytuacje gdy tych wydarzeń nie planujemy wcześniej i są one spontaniczne.

 • I will help you with your homework – Pomogę Ci zrobić zadanie domowe. • I will call you in the evening – Zadzwonię do ciebie wieczorem.

Wyjątkiem jest język formalny:

 • The Pope will meet with people tomorrow – Papież spotka się z wiernymi jutro.

(to zdarzenie na pewno zostało zaplanowane)


Przewidywanie:

Czasu future simple używamy kiedy mówimy o wydarzeniach, które będą miały miejsce w przyszłości. Również wtedy gdy (np. jako wróżka) przepowiadamy komuś przyszłość.

 • In the future you will be a rich man – W przyszłości będziesz bogatym człowiekiem.
 • In 100 years there will be much warmer on the Earth – Za 100 lat na ziemi będzie o wiele cieplej.

W future simple opisujemy również zdarzenia, które na pewno będą miały miejse w przyszłości.

 • Summer will come soon – Lato nadejdzie niedługo.
 • The train will arrive at 4p.m. – Pociąg przyjedzie o 4 po południu.

Gdy jesteśmy o czymś przekonani, mówimy o tym w future simple.

 • I am sure the weather will be ok – Jestem przekonany, że będzie pogoda.
 • I think we will buy the house – Myślę, że kupimy ten dom.

W future simple można formułować groźby.

 • I will find you! – Znajdę cię!
 • You will pay for this! – Zapłacisz za to!

Zdania warunkowe: Czasu future simple używamy w zdaniach warunkowych I typu.