Czas Present Simple stosujemy, kiedy opisujemy czynności, które mają charakter cykliczny, powtarzający się.

  • Helen always drinks tea – Helen zawsze pija herbatę.  • The Earth moves around the Sun – Ziemia krąży wokół słońca.
  • The sun does not circle the Earth – Słońce nie okrąża ziemi.

Uwaga:

Opisując czynność w czasie Present Simple, bardzo często używamy przysłówków częstotliwości (adverbs of frequency):
always, often, sometimes, never, occasionally.


Kiedy wypowiadamy się na temat faktów o których słuszności jesteśmy przekonani.

  • Cats like milk – Koty lubią mleko.
  • Dogs don’t like cats – Psy nie lubią kotów.
  • Water turns into steam at 100 degrees – Woda zamienia się w parę w temp. 100 stopni.

Kiedy mówimy o stanach trwających od dłuższego czasu, mających charakter stały.

  • John works in Chicago – John pracuje w Chicago.
  • Mary studies foreign languages – Mary studiuje języki obce.

Czasu Present Simple używamy też w trybie narracji. Np. opowiadając znajomym jakieś zdarzenie lub obejrzany film.

  • Alex arrives to the city. Walks into the bar and meets with his friends – Alex przyjeżdża do miasta. Idzie do baru i spotyka się z przyjaciółmi.