Czas Present Simple we wszystkich osobach ma formę podstawową. Wyjątek to trzecia osoba liczby pojedynczej w której występuje końcówka s lub es.

I, you, we, they – look oraz He, she, it – looks
Czasowniki kończące się na y, zmieniają swoją końcówkę w trzeciej osobie l.p. na ies. fly – flies, cry – cries


Czasowniki oznaczające stany umysłu, uczucia oraz wrażenia zmysłowe, wyrażane są wyłącznie w czasie Present Simple. Nawet wtedy gdy opisywana sytuacja dotyczy danej chwili.

 • I see that you are busy – Widzę, że jesteś zajęty.
 • I think it is going to rain – Myślę, że zanosi się na deszcz.
 • I love you – Wiadomo 🙂

Uwaga:

W pytaniach i przeczeniach w których stosujemy does, czasownik występujący po tym słówku nie posiada końcówek s, es.

 • Mark plays golf very well – Mark gra bardzo dobrze w golfa.
 • Does Mark play golf well? – Czy Mark gra dobrze w golfa?
 • No, he does not play golf very well – Nie on nie gra dobrze w golfa.

W mowie potocznej czasowniki specjalne z przeczeniem występują w formie skróconej: don’t, can’t, isn’t, haven’t.

Pytania

Formę pytającą w czasie Present Simple tworzymy poprzez wstawienie wyrazu do na początku zdania (przed podmiotem). W trzeciej osobie liczby pojedynczej wstawiamy oczywiście does.

 • Do you speak English? – Czy mówisz po angielsku?
 • Does he play tennis? – Czy on gra w tenisa?

Prosta reguła tworzenia pytań w czasie Present Simple ma wyjątek. Są nim zdania zawierające czasowniki specjalne (leksykalne). Be, have, can, may, must, ought, will, stall, need, dare

Formę pytającą w takich zdaniach, tworzymy poprzez odwrócenie szyku zdania i postawienie takiego czasownika specjalnego przed podmiotem. • Can John dance? – Czy John potrafi tańczyć?
 • Is Roger a policeman? – Czy Roger jest policjantem?

Przeczenia

Przeczenia tworzymy poprzez proste dodanie NOT do słówka do, does lub do czasownika specjalnego.

 • They do not speak Polish – Oni nie mówią po angielsku.
 • She does not play football – Ona nie gra w piłkę.
 • Mary cannot swim at all – Mary w ogóle nie potrafi pływać.