Czasu Past Continuous, używamy aby określić:

Akcję, która trwała w przeszłości i została przerwana.

While she was reading, he called – Podczas gdy ona czytała, on zadzwonił.
While they were having a garden party, it started to rain – W czasie ich ogrodowego przyjęcia, zaczął padać deszcz.
While Bob was working in the garage, someone stole his car – Kiedy Bob pracował w garażu, ktoś ukradł jego samochód.


UWAGA:

Zdania w czasie Past Contiuous zwykle rozpoczynają się słówkiem while, które w tym przypadku, oznacza “podczas gdy”, “w czasie”, “kiedy”.

Akcję trwającą w przeszłości i przerwaną, ale dodając przy tym dokładny czas, kiedy nastąpiła ta przerwa.

Yesterday at 10 a.m., I was shopping – Wczoraj o 10 rano byłam na zakupach.
In the evening, we were met with friends – Wczoraj wie At midnight, we were still driving through the desert.


UWAGA:

W czasie Past Simple, podając dokładny czas, określamy kiedy dana czynność rozpoczęła się lub zakończyła.
W czasie Past Continuous, podając dokładny czas w zdaniu, “celujemy” pomiędzy początek i koniec opisywanej czynności.

Past Simple: Yesterday at 5 pm I wrote a letter – Wczoraj o 5 po południu napisałem list. (rozpocząłem pisanie listu o 5 po południu)
Past Continuous: Yesterday at 5 pm I was writing a letter – Wczoraj o 5 po południu pisałem list. (pisanie rozpoczęło się wcześniej)


Dwie lub więcej jednocześnie trwające akcje.
Kiedy używamy czasu Past Continuous opisując nim dwie akcje w jednym zdaniu, sygnalizujemy, że akcje te trwały jednocześnie obok siebie.

I was painting the room while she was cleaning the kitchen – Ja malowałem pokój, podczas gdy ona sprzątała kuchnię.
While I was watching television, my girlfriend was making a meal – Kiedy oglądałem telewizję, moja dziewczyna przygotowywała posiłek.

Wydarzenia powtarzające się w przeszłości, które wydawały się nam irytujące. W tym przypadku bardzo często używamy słówek always i constantly. Słówka te zawsze wstawiamy pomiędzy formę be a czasownik z końcówką (ing).I remember he was always coming to work late – Pamiętam, że ona zawsze przychodził do pracy spóźniony.
She was constantly talking – Ona mówiła bez chwili przerwy.
He was always smoking in the office – On zawsze palił w biurze.