Tabela czasów
Czas przeszły (simple past)
(wczoraj, tydzien temu…)
Czas  terazniejszy (simple present) (codziennie…) Czas terazniejszy (present continuous)
(teraz, obecnie…)
Czas przyszły (simple future)
(jutro, za tydzien…)
Zdanie twierdzace koncówka -ed
lub II forma czasownika (druga kolumna w tabeli czasowników nieregularnych)
w 3 os. l. pojedynczej (he, she, it) dodajemy
-s lub -es do czasownika
(np. He swims…; Tom goes…)
am, are, lub is + …-ing … will …
Zadanie pytajace
(z wyjatkiem formy być)
Did … ? Do … ?
Does … ? (he, she, it)
Am I …-ing?
Are … -ing?
Is … -ing?
Will …?
Zdanie przeczace
(z wyjatkiem formy być)
… didn’t … … don’t …
… doesn’t … (he, she, it)
I’m not… -ing.
… aren’t … -ing.
… isn’t … -ing.
… won’t …
Czasownik być  (to be) (np. jestem, jestes… byłem, byłes…
bede, bedziesz…)
I was (Byłem) You were (Byłes)
He/She/It was (Był/Była/Było)
We/You/They were
(My bylismy/Wy byliscie/Oni byli)
I am = I’m (Ja jestem)
You are = You’re (Ty jestes) He/She/It is (On/Ona/Ono(to) jest) We/You/They are (My jestesmy/
/Wy jestescie/Oni sa)
rzadko uzywana Osoba + will be
I will be…, you will be…
= I’ll be…, you’ll be… (Ja bede, ty bedziesz…)
W pytaniach stosujemy inwersje
(He was at home. * Was he at home?). W przeczeniach – wasn’t lub weren’t (He wasn’t at home).
W pytaniach stosujemy inwersje (He is at home. * Is he at home?). W przeczeniach – isn’t lub aren’t
(He isn’t at home; dla I-I’m not).
W pytaniach stosujemy inwersje (He’ll be at home.
* Will he be at home?).
W przeczeniach – won’t (He won’t be at home).
Charakte-
rystyczne okoliczniki  czasu
yesterday (wczoraj), last week/month
(w zeszłym tygodniu/miesiacu), 2 weeks ago (2 tygodnie temu), 2 years ago(2 lata temu)

every day (codziennie), always (zawsze), never (nigdy), often (czesto), seldom (rzadko), sometimes (czasem), once a week (raz w tygodniu) now (teraz), at the moment (w tym momencie) tomorrow (jutro), next week (w przyszłym tygodniu), in 4 days (za 4 dni),
on Monday (w poniedziałek)
SJówka pytajace
(wspólne dla wszystkich czasów)
What (co), Who (kto), Whose (czyj), When (kiedy),  Where (gdzie), Why (dlaczego), Which (który), How (jak), How many /How much (ile) Słówko pytajace wstawiamy w pytaniu na poczatku  zdania a nastepnie mamy konstrukcje zdania pytajacego, np. What did you say?