W czasie Future Continous pytania budujemy przez inwersję.

Zdanie twierdzące:

His son will be travelling by plane all day – Jego syn będzie podróżował samolotem cały dzień.
Pytania ogólne:

  • (Czy…) Will his son be travelling by plane all day?
  • (Czy nie) Won’t his son be travelling by plane all day?

Pytania szczegółowe o podmiot:

  • (Kto) Who will be travelling by plane all day?
  • (Czym) What will his son be travelling by all day?

Zdanie przeczące:

  • His son won’t be travelling by plane all day.