• Egzamin First Certificate jest niezwykle popularny. Według danych instytutu Cambridge co roku przystępuje do niego ponad 270 tyś. osób w ponad 100 krajach.
  • FCE jest jednym z egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.  • FCE jest zatwierdzony przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych pracowników polskiej służby cywilnej.
  • FCE jest honorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
  • FCE spełnia wymagania językowe stawiane studentom przez wiele uniwersytetów podczas procesu rekrutacji.
  • FCE jest szeroko uznawany w Polsce i na całym świecie.
  • Przygotowanie do zdania FCE wymaga ok 600 – 650 godzin nauki języka angielskiego.
  • Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.

Oceny z egzaminu FCE to litery od A do E. A to najwyższa nota.
A, B, C – to oceny pozytywne.
D i E – czeka Cię ponowne podejście do egzaminu.

skala ocen:

A – 100-80 %
B – 79-75 %
C – 74-60 %
—————-
D – 59-55 %
E – 54-0 %


First Certificate – opis egzaminu

First Certificate składa się z 5 części. Są to tzw. Papers. Części pisemne są sprawdzane na uniwersytecie w Cambridge. Egzamin ustny jest przeprowadzany przez egzaminatorów, którzy są zatwierdzeni przez ośrodek na którym zdajesz.

Poszczególne części to:

Reading
Writing
Use of English
Listening
Speaking

Części listening i speaking, czyli mówienie i słuchanie odbywają się w różnych dniach.
Każdy zdający jest zapraszany w indywidualnie ustalonym terminie. Części: reading, writing i use of english odbywają się w tym samym dniu dla wszystkich.


First Certificate – lista ośrodków egzaminacyjnych

KRAKÓW British Council
26 Rynek Głółwny ul. Wiślna 2 31-007 Kraków
Joanna Górska tel. (012) 428 59 30/39 e-mail

RZESZÓW Szkoła Języków i Zarządzania Promar International
ul. Ks. Jałowego 23 a 35-010 Rzeszów Teresa Rokosz Ewa Wawszczak-Rybka
Magdalena Haleńczak tel/fax (017) 862 40 31 e-mail

WARSZAWA British Council
Al. Jerozolimskie 59 00-697 Warszawa Exams Services
tel. (022) 695 59 97 fax. (022) 695 59 96 e-mailBIAŁYSTOK Czytelnia Neofilologiczna Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Liniarskiego 3 15-950 Białystok Barbara Kraszewska
Kazimierz Klekotko tel./fax (085) 745 75 21 e-mail

KIELCE International House
ul. Wesoła 33 25-353 Kielce
Elżbieta Wojsa tel (041) 343 04 30 / 343 02 58 fax (041) 343 02 61 e-mail

OLSZTYN Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Prawocheńskiego 19/100 Kortowo
Maria Siemionek Robert Popiołek tel/fax (089) 523 49 28 e-mail

WROCŁAW English Language Centre
ul. KuĹşnicza 22 50-138 Wrocław
Joanna Bajorek Anna Gostkowska tel/fax (071) 375 29 55 e-mail

OPOLE INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Centrum Języków Obcych
ul. Krakowska 51 45-317 Opole
Małgorzata Besz-Janicka Mariusz Szuster tel/fax (077) 453 15 97 e-mail

GDAŃSK English Language Centre
ul. Polanki 62 80-306 Gdańsk
Grażyna Zawisza Katarzyna Raj tel/fax (058) 341 05 58 tel. 552 91 13 or 12 e-mail

BYDGOSZCZ International House
ul. Piotrowskiego 6 85-098 Bydgoszcz
Karolina Kozłowska Rafał Madej tel/fax. (052) 322 35 15 e-mail

KOSZALIN EUREKA – Studium Języków Obcych Matejko & Muchowska
ul. Wojska Polskiego 24 – 26 75-712 Koszalin
Anna Muchowska Joanna Sosnowska tel. (094) 347 14 99 e-mail

ŁÓDŹ English Language Centre
ul. Rewolucji 1905 r nr 9 90-273 Łódz
Joanna Perlińska Kamilla Adamczyk tel. (042) 633 99 03 fax. (042) 630 33 05 e-mail

POZNAŃ Intersection
ul. Sienkiewicza 8/5 60-817 Poznań
Magda Gorzkowska Monika Wołyńska tel. (061) 847 66 04 fax. (061) 847 66 05 e-mail

KATOWICE English Language Centre
Pl. Sejmu Śląskiego 1 40-032 Katowice
Maria Gałązka Monika Zbrzeska tel. (032) 256 12 96/2551260 ex 228 fax. (032) 255 22 45 e-mail

GLIWICE English Language Centre
ul. Akademicka 2a 44-100 Gliwice
Katarzyna Buch-Gasz Magdalena Pawlaczek tel. (032) 237 18 38 e-mail

CZĘSTOCHOWA Politechnika Częstochowska
British Centre ul. Dąbrowskiego 69 42-200 Częstochowa
Henryka Rabenda Magdalena Bebniarz tel/fax (034) 32 50 643 e-mail

LUBLIN British Library of the Maria Curie-Skłodowska Uniwersity in Lublin
ul. Zuchów 2 20-047 Lublin
Elżbieta Stelmach-Misztal tel/fax (081) 741 86 24 e-mail

SZCZECIN English Language Centre
Al. Wojska Polskiego 65 70-478 Szczecin
Elżbieta Wiścicka Aleksandra Sopińska tel/fax (091) 421 09 79 e-mail