The British Council jest instytucją, której certyfikaty uznawane są na całym świecie. Jedną z form działalności edukacyjnej British Council jest przeprowadzanie m.in.  egzaminów językowych i zawodowych.

Dużą grupą egzaminów językowych są egzaminy oferowane przez Uniwersytet w Cambridge. Egzaminy językowe sprawdzają cztery główne umiejętności językowe:
  • rozumienie ze słuchu (Listening)
  • mówienie (Speaking)
  • czytanie (Reading)
  • pisanie (Writing)

Podstawowa grupa egzaminów to First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC)


Egzaminy:

FCE – First Certificate in English
CAE – Certificate in Advanced English
CPE – Certificate of Proficiency in English

Terminy:

trzy razy w roku:
– w marcu
– w maju/czerwcu
– w listopadzie/grudniu

Gdzie można zdawać:

W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Koszalinie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Częstochowie, Lublinie, Szczecinie, Kielcach, Bydgoszczy, Rzeszowie, Białymstoku, Olsztynie, Opolu


Egzaminy:

KET – Key English Test
PET – Preliminary English Test English

Terminy:

raz w roku: w maju

Gdzie można zdawać:

w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie Rzeszowie


Egzaminy:

BEC1, BEC2, BEC3 – Business English Certificate (3 poziomy)

Terminy:

dwa razy w roku: w maju oraz listopadzie

Gdzie można zdawać:

w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie