Zdania twierdzące

W czasie future simple zdania twierdzące tworzymy przy użyciu czasownika posiłkowego shall/will, np.: I shall/will do it.

  • I shall begin my vacation next week – Rozpoczynam swój urlop w przyszłym tygodniu.
Pytania

Pytania tworzymy wstawiając słówko shall lub will przed podmiotem zdania.

  • Will you go with him to the cinema? – Pójdziesz z nim do kina?
  • Will they tell him the whole thrth? – Czy oni powiedzą mu całą prawdę?

Przeczenia

Przeczenia tworzymy po prostu wstawiając po will/shall słówko not.

  • I shall not do it – Nie zrobię tego.
  • You will not do it – Nie zrobisz tego.
  • She will not paint the flat – Ona nie pomaluje mieszkania.

Formy: shall not i will not w mowie skracamy zazwyczaj do shan’t i won’t.

Różnica pomiędzy shall i will:

Shall używa się rzadziej. Jest ono stosowane jedynie w pierwszej osobie liczby pojedyńczej i mnogiej. Natomiast will możemy używać we wszystkich czasach i osobach.