Czas Future Continous jest stosowany, przede wszystkim, dla określenia czynności ciągłej w przyszłości (zarówno tej bliskiej jak i dalekiej), przy czym chodzi tu głównie o stwierdzenie faktu lub relację zdarzenia
  • czynność będzie odbywała się przez określony czas w przyszłości
  • czynność będzie w trakcie trwania w pewnym momencie w przyszłości
  • czynność będzie trwała, kiedy nastąpi inna

Czas Future Continous ma czasami podobne zastosowanie do Present Continous, ale różni się tym, że wyraża on czynność przyszłą wynikającą z normalnego biegu zdarzeń i nie ma nic wspólnego z czyimiś zamiarami lub intencją.

  • I’m taking this exam tommorow – Zdaję ten egzamin jutro.
  • I’ll be taking this exam tomorrow – Będę zdawać ten egzamin jutro.

Charakterystyczne dla tego czasu przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe to:

from…to… – od…do…, all night – całą noc, at 6 o’clock – o szóstej, in 5 days – za 5 dni, tommorow – jutro, this morning – dzisiaj rano, the day after tommorow – po jutrze