Czas Present Perfect Coninuous jest, podobnie jak Present Prefect, łączy przeszlość z teraźniejszością.

Oba te czasy różnią się tym, że kiedy mówimy o czynności przeszłej, to w Present Perfect Continuous nie skupiamy uwagi na skutkach tej czynności w chwili obecnej, lecz podkreślamy fakt, że ta czynność trwa przez pewien okres czasu w przeszłości i że zakończyła się dopiero niedawno lub jeszcze trwa.
Możemy również dokładnie określić, od jakiego czasu lub, od którego momentu w przeszłości trwa czynność o której mówimy.

  • I have been waiting here since yesterday – Czekałam tutaj od wczoraj.
  • She has been studying English for two years – Ona studiowała angielski od dwóch lat.

Można go również stosować w odniesieniu do czynności często powtarzającej się.


Uwaga:

Czasowniki, wyrażające ciągłość czynności (przeważnie z SINCE i FOR):
to live – mieszkać, to sleep – spać, to stand – stać, to stay – przebywać, to study – studiować, to lie – leżeć, to learn – uczyć się, to rest – odpoczywać, to sit – siedzieć, to wait – czekać, to work – pracować

Natomiast czasowniki, które z reguły nie występują w Present Perfect Continuous to: TO BE, TO HAVE, TO KNOW, nie występują również w Present Continous


Tak więc czasu Present Perfect Contiuous, używamy opisując:

1. Czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa nadal.
She has been typing this letter since breakfast. 
Ona pisze ten list od śniadania. (Zaczęła po śniadaniu i nadal go pisze.)

2. Czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i zakończyła się w chwili, kiedy o tym mówimy.
I have been waiting for you for two hours!
Czekam na ciebie od dwóch godzin! (Ale właśnie przyszedłeś, więc już nie czekam)
RECENTLY, LATELY

Czasu Present Perfect Continuous można używać również bez dokładnego określania, kiedy dana czynność rozpoczęła się w przeszłości.
Pozwala to na bardziej ogólne wyrażenie zaistnienia tej czynności w przeszłości. Używamy do tego właśnie słówek: recently i lately.

She has been watching too much television lately – Ona ostatnio oglądała zbyt dużo telewizji.
Recently, I have been feeling really tired – Ostatnio czułem się naprawdę zmęczony.