Czas Present Perfect tworzymy łącząc odpowiednią formę czasownika to have z imiesłowem biernym odpowiedniego czasownika leksykalnego.

Poniżej przykład użycia czasu Present Perfect z czasownikami regularnym (open) i nieregularnym (write)
I
you
we
they
Have opened I
you
we
they
Have written
he
she
it
Has opened he
she
it
Has written

 


Zdania w Present Perfect często zawierają charakterystyczne przysłówki:

recently, lately – ostatnio
just – właśnie
yet – jeszcze
always – zawsze
still – jeszcze, ciągle
ever – kiedykolwiek
already – już
never – nigdy

Kilka przykładów:

  • Alice has just left the house – Alicja właśnie wyszła z domu.
  • I have never seen this film before – Nigdy przedtem nie widziałem tego filmu.
  • Haven’t you finished your homework yet? – Jeszcze nie skończyłeś swojej pracy domowej?

Pytania

Forma pytająca powstaje poprzez wstawienie przed podmiotem HAVE lub HAS, np:

  • I have opened this window – Otwarłem to okno.
  • Have I opened this window? – Czy otwarłem to okno?

Przeczenia

Forma przecząca powstaje poprzez dodanie do czasownika HAVE lub HAS wyrazu NOT, np:

  • I have not opened this window – Nie otwarłem tego okna. Im krócej tym lepiej? Tylko w angielskim:
  • haven’t opened this window. – I have not opened this window.

Uwaga: w angielskim obowiązuje zasada pojedyńczego przeczenia. Zgodnie z nią, kiedy w zdaniu użyjemy słówka never, przed operatorem nie wstawiamy już not.