W czasie Past Simple relacjonujemy:

Czynności, które miały miejsce i zostały zakończone w określonym czasie w przeszłości.

 • I saw her yesterday – Widziałem ją wczoraj. • I didn’t see her yesterday – Nie widziałem jej wczoraj.
 • Last year, I traveled to Taiwan – W zeszłym roku byłem na Tajwanie.
 • She did wash her car a day before yesterday – Ona umyła samochód przedwczoraj.

UWAGA:

Charakterystyczne przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency) występujące w Past Simple:

 • yesterday – wczoraj
 • the day before yesterday – przedwczoraj
 • the other day – kilka dni temu
 • just now – dopiero co
 • 5 days ago – 5 dni temu
 • last week – w ubiegłym tygodniu

Serie ukończonych w przeszłości zdarzeń lub czynności.

 • I finished work, walked to the house, and watched TV.
  Skończyłem pracę, poszedłem do domu i oglądałem TV.
 • He knocked, she opened the door, he went in.
  On zapukał, ona otworzyła drzwi, on wszedł do środka.

Pojedyńcze stany, które miały miejsce i zostały zakończone w przeszłości.

 • I lived in Warsaw for three years.
  Mieszkałam w Warszawie przez trzy lata. (ale już nie mieszkam)
 • Karin studied French for two years.
  Karin studiowała j.francuski przez dwa lata. (już nie studiuje)
 • They sat at the beach all day.
  Oni siedzieli na plaży przez cały dzień. (ale teraz jest już noc)

Zwyczaje lub nawyki, które ustały w przeszłości.

 • I studied French when I was a child – Studiowałam hiszpański, kiedy byłam dzieckiem.
 • She worked at the hypermarket after school – Ona pracowała w hipermarkecie po szkole.


 • They never went to school – Oni nigdy nie poszli do szkoły.

Kiedy mówimy o zwyczajach w czasie Past Simple, często używamy następujących wyrażeń: always, often, usually, never, ..when I was a child lub ..when I was younger.


Dla zrelacjonowania co powiedziała jakaś osoba (tylko w czasie teraźniejszym).

 • She said it was nice – Powiedziała, że to było miłe.
 • He told me that she was the most beautiful girl – Powiedział mi, że ona była najpiękniejszą dziewczyną.