Czas Future Prefect Continous jest stosowany dla określenia czynności ciągłej w przyszłości, która w pewnym wyszczególnionym momencie będzie trwać już od pewnego czasu

  • By the end of December I’ll have been learning English for 10 years – Pod koniec grudnia upłynie 10 lat odkąd uczę się angielskiego  • By next Thursday I will have been working for my company for 10 years – W następny czwartek upłynie 10 lat odkąd pracuję dla mojej firmy

Charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe:
by-do (jakiegoś momentu), by tomorrow-do jutra, by the end of the week-do końca tego tygodnia, by this time next week-o tym czasie w przyszłym tygodniu, in 3 years’ time-za 3 lata, before-przed.