Past Perfect Continuous używamy aby powiedzieć, że jakaś czynność lub stan rozpoczęły się w przeszłości i trwały do pewnego momentu, który miał miejsce również w przeszłości. Np.

For ten minutes oraz for one month – oba te wyrażenia doskonale nadają się do użycia z czasem Past Perfect Continuous.
Czas ten jest podobny do Present Perfect Continuous, a różnica polega na tym, że wydarzenie opisywane w Past Perfect Continuous zakończyło się w przeszłości, a nie trwa do chwili obecnej.

  • They had been watching TV for over two hours before Hellen arrived – Oni oglądali TV przez ponad dwie godziny, przed przybyciem Hellen.
  • Edek had been working at the pater pump station for more than a year before he left for another job – Edek pracował w pompowni przez ponad rok, zanim odszedł do innej pracy.

Czasu tego uzywamy też aby pokazać przyczynę i jej skutek w przeszłości.

  • Mary was tired because she had been working all day – Mary była zmęczona ponieważ pracowała przez cały dzień.