PODMIOT+BE (WAS/WERE)+CZASOW. GŁÓWNY z końc. -ing+…+(określenie czasu)

Zdania pytające

W czasie Past Continous pytania budujemy przez inwersję -wzór pytań dla 2 os. l. poj. oraz 1, 2 i 3 os. l. mn.
Zdanie twierdzące

These boys were playing with your toys when you came in – Ci chłopcy bawili się twiomi zabawkami, kiedy wszedłeś


Pytania ogólne:

(Czy…) Were these boys playing with your toys when you came in?
(Czy nie) Weren’t these boys playing with your toys when you came in

Pytania szczegółowe o podmiot:

(Kto bawił się) 3 os. l. poj.
Who was playing with your toys when…?
(Którzy chłopcy)
Which boys were playing with your toys when…?

Natomiast, np.:

Who wasn’t playing when you came in – Kto nie bawił się kiedy wszedłeś?

Pozostałe pytania szczegółowe mają następujący szyk:

WYRAZ PYTAJ.+SZYK PYT. OGÓL. (ale bez wyrazu(ów), o który(e) pytamy)
(Czym) What were these boys playing when you came in?

Zdanie twierdzące

This boy was playing with your toys when you came in – Ten chłopak bawił się twoimi zabawkami, kiedy wszedłeś


Pytania ogólne:

(Czy…) Was this boy playing with your toys when you came in?
(Czy nie) Wasn’t this boy playing with your toys when you came in?

Pytania szczegółowe o podmiot:

(Kto bawił się) Who was playing with your toys when you came in?

Pozostałe pytania szczegółowe mają następujący szyk:

WYRAZ PYTAJ.+SZYK PYT. OGÓL. (ale bez wyrazu(ów), o który(e) pytamy)
(Czym) What was this boy playing when you came in?

Zdanie przeczące

This boy wasn’t playing with your toys when you came in