Czasu Present Continuous używamy w następujących przypadkach:

Kiedy chcemy wyrazić, że czynność odbywa się w chwili gdy o niej mówimy. Przy czym możemy mieć na myśli dłuższe czynności, które są obecnie w toku. Np.:
 • Daniel is writing a new book – Daniel pisze nową książkę.

To zdanie może oznaczać, że Daniel pisze książkę w tej właśnie chwili lub, że obecnie (w bliżej nieokreślonej teraźniejszości) zajmuje się pisaniem swojej książki.

 • I am studying to become a doctor – Studiuję aby zostać lekarzem.
 • We are waiting for the waiter – Czekamy na kelnera. (w tej chwili)
 • We are building a house – Budujemy dom. (obecnie się tym zajmujemy)
 • It is raining hard today and the wind is blowing – Dzisiaj mocno pada i wieje.
 • Listen! Somebody is knocking at the door – Słuchaj! Ktoś puka do drzwi.

Mówiąc o przyszłości aby wyrazić zamiar lub planowane działanie w bliskiej przyszłości.

 • Eleonor is going to the cinema tomorrow – Eleonora wybiera się jutro do kina.
 • I am going to spend a nice weekend – Zamierzam spędzić miłą sobotę i niedzielę.
 • I am meeting some friends after work – Po pracy spotykam się z przyjaciółmi.
 • He is visiting his grandparents next weekend – On w następny weekend odwiedza swoich dziadków.

Opisując powtarzającą się sytuację lub stan w połączeniu ze słówkami “always” oraz “constantly”. Przy czym wyrażona w ten sposób opinia ma zawsze negatywne zabarwienie.

 • She is always coming to class late – Ona zawsze spóźnia się do klasy.
 • He is constantly talking. I wish he would shut up – On bez przerwy mówi. Chciałbym, żeby przestał.
 • I don’t like them because they are always complaining – Nie lubię ich, ponieważ oni zawsze narzekają.

Uwaga:Czasu Present Continuous NIE używamy z czasownikami wyrażającymi:

 1. czynności zmysłow: see, hear, smell
 2. uczucia: hate, love, like, fear
 3. czynność umysłową: agree, think, know, realizm
 4. posiadanie: belong, own, possess

Lista najczęściej spotykanych czasowników:

realize, recall, recognize, refuse, dislike, expect, forget, forgive, hate, have, hear, know, love, mean, mind, notice, own, possess, belive, belong, care, contain, cost, depend, remember, see, seem, smell, suppose, understand, want, think.