Ile przypadków jest w angielskim?

Angielska morfologia jest jednym z tych elementów, które czynią naukę tego języka na tyle łatwą, że pełni obecnie funkcję lingua franca. Powszechną wiedzą jest fakt, że w języku angielskim jest zdecydowanie mniej przypadków niż w języku polskim.  U nas, jak wiadomo, jest ich siedem (tak, jak np. w łacinie, grece, sanskrycie i kilku językach słowiańskich <<bez rosyjskiego, gdzie jest ich sześć>>), Węgrzy mają ich 29, a ile przypadków wymienia się w angielskim?
Współczesny angielski w zasadzie jest pozbawiony przypadków w takim ich znaczeniu, jakie znamy z lekcji języka polskiego – system deklinacyjny ustąpił miejsca tzw. konstrukcjom analitycznym. To znaczy, że o przypadku decyduje składnia wypowiedzenia. W zasadzie  przypadki na poziomie morfologicznym można przypisać zaimkom osobowym, które podlegają deklinacji znacznie silniej niż inne klasy słów.  Tu gramatycy wymieniają zaledwie trzy przypadki:

1. Mianownik (I, you, he, she, it, we, they).  Charakterystyczny jest przede wszystkim dla podmiotu czasownika odmiennego.

2. Biernik/celownik (me, you, him, her, it, us, them).  Stosowany dla dopełnienia bliższego lub dalszego czasownika, a także dla dopełnienia przyimka.

3. Dopełniacz (zaimki dzierżawcze: my/mine, your(s), his, her(s), our(s), their(s) ). Używany dla “gramatycznego posiadacza”. W przypadku rzeczowników dopełniacz jest wyrażany za pomocą tzw. dopełniacza saksońskiego (‘s).  O tym pisałem w Apostrof z warzywniaka.

A oto przykłady ilustrujące przypadki, które mamy w języku polskim:

1. Mianownik – They have a nice house.

2. Dopełniacz – Miss Smith’s dress is green.

3. Celownik – John gave her a bunch of flowers.

4. Biernik – When we came he already knew us.

5. Narzędnik – I’m writing with a new pen.

6. Miejscownik – My family lives in the USA.

7. Wołacz – George, what are you doing?

7 komentarzy
  1. Magda
  2. mrtom
  3. akemi
  4. mrtom
  5. Bartek
  6. Bartek
  7. Krzysiek

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.