Ile przypadków jest w angielskim?

Angielska morfologia jest jednym z tych elementów, które czynią naukę tego języka na tyle łatwą, że pełni obecnie funkcję lingua franca. Powszechną wiedzą jest fakt, że w języku angielskim jest zdecydowanie mniej przypadków niż w języku polskim.  U nas, jak wiadomo, jest ich siedem (tak, jak np. w łacinie, grece, sanskrycie i kilku językach słowiańskich <<bez rosyjskiego, gdzie jest ich sześć>>), Węgrzy mają ich 29, a ile przypadków wymienia się w angielskim?
Współczesny angielski w zasadzie jest pozbawiony przypadków w takim ich znaczeniu, jakie znamy z lekcji języka polskiego – system deklinacyjny ustąpił miejsca tzw. konstrukcjom analitycznym. To znaczy, że o przypadku decyduje składnia wypowiedzenia. W zasadzie  przypadki na poziomie morfologicznym można przypisać zaimkom osobowym, które podlegają deklinacji znacznie silniej niż inne klasy słów.  Tu gramatycy wymieniają zaledwie trzy przypadki:

1. Mianownik (I, you, he, she, it, we, they).  Charakterystyczny jest przede wszystkim dla podmiotu czasownika odmiennego.

2. Biernik/celownik (me, you, him, her, it, us, them).  Stosowany dla dopełnienia bliższego lub dalszego czasownika, a także dla dopełnienia przyimka.

3. Dopełniacz (zaimki dzierżawcze: my/mine, your(s), his, her(s), our(s), their(s) ). Używany dla “gramatycznego posiadacza”. W przypadku rzeczowników dopełniacz jest wyrażany za pomocą tzw. dopełniacza saksońskiego (‘s).  O tym pisałem w Apostrof z warzywniaka.

A oto przykłady ilustrujące przypadki, które mamy w języku polskim:

1. Mianownik – They have a nice house.

2. Dopełniacz – Miss Smith’s dress is green.

3. Celownik – John gave her a bunch of flowers.

4. Biernik – When we came he already knew us.

5. Narzędnik – I’m writing with a new pen.

6. Miejscownik – My family lives in the USA.

7. Wołacz – George, what are you doing?

6 komentarzy
  1. Magda
  2. mrtom
  3. akemi
  4. mrtom
  5. Bartek
  6. Bartek

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.