Forma mocna i słaba

W języku angielskim niektóre słowa są wymawiane inaczej niż podaje się w słownikach, a te lepsze wprowadzają rozgraniczenie na mocną i słabą formę. Czym są te formy i jak w praktyce je wykorzystać? Poniżej staram się to wytłumaczyć.
Zjawisko mocnej i słabej wymowy charakteryzuje przede wszystkim wyrazy jednosylabowe. I to też nie wszystkie,a jedynie tzw. słowa funkcyjne. Do takich słów zalicza się wszystkie te jednostki leksykalne, które same w sobie nie mają dużej wartości semantycznej, ale za to pełnią funkcje gramatyczne lub referencyjne. Do słów funkcyjnych zalicza się głównie zaimki, przyimki, spójniki i czasowniki posiłkowe.

Forma podawana w słownikach (jeśli nie zaznaczone inaczej) to głównie forma mocna. Forma ta zazwyczaj charakteryzuje samodzielne słowa, tj. pojedyncze nie użyte w zdaniu czy innej jednostce wypowiedzi.

Z kolei forma słaba, to forma, z którą stykamy się w mowie – gdy dane słowa funkcyjne są użyte wraz z innymi słowami, tworzącymi wypowiedź. Realizacja formy słabej zależy od sąsiadujących z danym słowem samogłosek i spółgłosek. Warto jednak zauważyć, że forma słaba rzadko pojawia się na końcu zdania lub w kontekście porównania czy emfazy.

Poniżej przedstawiam listę słów, w których najczęściej pojawia się rozróżnienie na formę mocną i słabą (ta ostania jest podana w nawiasie):

Przedimki/kwantyfikatory

a – eɪ (ə)

an – an (ən)

some – sʌm (səm, sm̩)

the – ði: (ðɪ, ðə)

Zaimki

he – hi: (ɪ)

her – hɜ: (ə)

him – hɪm (ɪm)

his – hɪz (ɪz)

she – ʃi: (ʃɪ)

them – ðɛm (ðəm, əm)

us – ʌs (əs, s)

we – wi: (wɪ)

you – ju: (jʊ, jə)

your – jo: (jə)

Przyimki/partykuły

as – az (əz, z)

at – at (ət)

for – fo: (fə)

from – fɹɒm (fɹəm, fəm, fm̩)

of – ɒv (əv, v)

than – ðan (ðən)

there – ðɛə (ðə)

to – tu: (tə, tʊ)

Spójniki

and – and (ənd, ən, n̩d, n̩)

but– bʌt (bət)

that – ðat (ðət)Czasowniki posiłkowe

am – am (əm, m̩)

are – ɑ: (ə)

can – kan (kən, kn̩)

could – kʊd (kəd)

do – du: (də, d)

does – dʌz (dəz, z)

had – had (əd, d)

has -haz (əz, z)

have – hav (əv, v)

must – mʌst (məs, məst)

shall – ʃal (ʃəl, ʃl, l)

should – ʃʊd (ʃəd)

was – wɒz (wəz)

were – wɜ: (wə)

will – wɪl (l)

Jeżeli powyższy zapis fonetyczny nie jest jasny, to polecam przygotowany przeze mnie alfabet fonetyczny w wersji audio.

5 komentarzy
  1. Ralphenko
    • mrtom
  2. Milena
  3. Radek
  4. Piotr

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.