Aspekt ciągły a strona bierna

We wpisie tym nie będę tłumaczył, jak tworzyć stronę bierną jako taką. Wychodzę z założenia, że czytelnicy mojego blogu nie mają z tym raczej problemu. Na uwagę jednak zasługuje przypadek czasów present (past, future) perfect continuous oraz future continuous.
W przypadku strony biernej zawsze forma czasownika to be wskazuje nam czas, w jakim wyrażone jest dane zdanie (w odróżnieniu od strony czynnej, gdzie o czasie mówi nam forma czasownika głównego). Czasownik główny zaś zawsze przybiera formę past participle.

Mając na uwadze tę prostą regułę, zdanie w czasie teraźniejszym ciągłym wygląda np. tak:

Now the tourism industry is being rebuilt from the bottom up with ecotourism.

Zdanie w czasie przeszłym ciągłym może brzmieć tak:

Margie told me she was being treated for something

A teraz czas (a) teraźniejszy niedokonany (present perfect) oraz (b) przeszły niedokonany (past perfect):

(a) And other points of view have been presented as well.

(b) He had been introduced to her only an hour before.

Co jednak zrobić, gdy chcemy przekształcić na stronę bierną zdanie w czasie present lub past perfect continuous? Musimy pamiętać, że na czas wskazuje forma czasownika to be, a nie czasownika głównego — ten zawsze musi mieć formę past participle (tzw. trzecią). Rozpatrzmy więc przykładowe zdania:

(1a) John has been doing it for ages.

(2a) They have been discussing the matter for a long time.

(3a) We had been teaching our students how to speak properly.

Nie ma tu żadnej pułapki. Zgodnie z zasadami powyższe zdania w stronie biernej będą wyglądały następująco:

(1b) It has been being done by John for ages.

(2b) The matter has been being discussed for a long time.

(3b) Our students had been being taught how to speak properly.

Należy więc zrobić to, co robi się w przypadku każdego innego czasu o aspekcie ciągłym: do czasownika to be dodajemy being jako wyznacznik owej ciągłości. Stąd zdania w czasie futureoraz future perfect continuous będą wyglądały następująco:(4a) A mechanic will be repairing my car. –> (4b) My car will be being repaired.

(5a) Children will be building a sand castle. –> (5b) A sand castle will be beingbuilt by children.

(6a) They will have been redecorating our house for a month by tomorrow. –> (6b) Our house will have been being redecorated for a month by tomorrow.

Wszelkie inne konstrukcje albo będą błędne, albo tak naprawdę nie będą wyrażały aspektu ciągłego.  Niemniej po przeczytaniu powyższych zdań można mieć wrażenie, że coś jest z nimi nie tak, brzmią jakoś dziwnie… Pewnie wielu z was dojdzie nawet do wniosku, że nigdy nie widziało takiej konstrukcji. Wcale mnie to nie dziwi! Z uwagi na to, że w moich lingwistycznych dociekaniach lubię podpierać się korpusami, przedstawię teraz trochę statystyk. Postanowiłem sprawdzić frekwencję wystąpień formy being w różnych czasach w stronie biernej (i tylko w niej).

Z przedstawionego zestawienia jasno wynika, że czasy (aspekty czasówPresent Perfect ContinuousPast Perfect ContinuousFuture Continuous oraz Future Perfect Continuous są sporadycznie (albo w ogóle) używane w stronie biernej. Zamiast nich, w stronie biernej stosuje się te ich odpowiedniki bez „continuous”.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.