3 zastosowania though

W tym wpisie omawiam znaczenie i użycie, jak się wydaje, wszędobylskiego słowa though. Spełnia ono dwie funkcje: spójnika i przysłówka. Największą zagwozdką dla wielu jest chyba właśnie though w tej ostatnie funkcji, kiedy to zazwyczaj pojawia się na końcu zdania. Though wcale nie jest takie skomplikowane. Zapraszam do lektury!
Przejdźmy więc do obiecanych 3 znaczeń tego pochodzącego z XII wieku  słowa though /ðoʊ/.

Pierwsze dwa zastosowania sprowadzają się do funkcji spójnika:

1. Znaczenie: chociaż, mimo że. W tym przypadku though służy podkreśleniu kontrastu. Równoważne jest ze słowem although. Choć tu ciekawym jest fakt, że znaleźć można konserwatystów, będących przeciwnikami używania though w miejsce although. Aczkolwiek although (wcześniejsza forma all though) było emfatycznym wariantem though. We współczesnym użyciu ciężko jednak dopatrzeć się tego typu różnic pomiędzy though i although. Jedyną różnicą może być tylko to, że although jest bardziej formalne.

Przykłady zastosowania:

She hasn’t come to my party, though she promised she would (Nie przyszła na moje przyjęcie mimo że obiecała).

Talented though he is, I don’t like him (To prawda, że jest utalentowany, ale ja go nie lubię).

Though it may seem strange, I don’t really know the answer (Choć może się to wydawać dziwne, naprawdę nie znam odpowiedzi).

2. Chociaż, jednak, ale. Służyć może modyfikowaniu (dookreślaniu) informacji.

Przykłady zastosowania:

I think we met last year, though I’m not sure (Myślę, że spotkaliśmy się w zeszłym roku, chociaż nie mam pewności).

The book was very thin, though well-written (Książka była bardzo cienka, aczkolwiek dobrze napisana).

You don’t need to come, though the charge won’t be given back (Nie musisz przychodzić, jednak opłata nie zostanie zwrócona).

W kolejnym przypadku though pełni funkcję przysłówka i często pojawia się na końcu zdania:

3. Znaczenie: jednak. W tym użyciu though (podobnie jak however) służy dodaniu komentarza, który albo zaprzecza, albo kontrastuje z tym, co zostało powiedziane wcześniej. Często wskazuje na dodanie czegoś po namyśle.

Przykłady zastosowania:I was looking for work. Offers were scarce, though (Szukałem pracy. Jednak niewiele było ofert).

The pub was quite dodgy. They serve good beer, though (Pub nie był zbyt bezpieczny. Jednak mają dobre piwo).

She’s probably not home, I’ll keep trying, though (Pewnie nie ma jej w domu, ale będę dalej próbował).

12 komentarzy
 1. Ja
  • mrtom
 2. Ja
  • mrtom
 3. Marcin
 4. Mikołaj
 5. Jakub
 6. monika
 7. Justyna
 8. Kuba
 9. Dawid
 10. Paula

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.