Zdania względne (relative clauses)

Zdania względne to jedne z tych zdań, które nierzadko sprawiają trudności interpunkcyjne. Właściwe stawianie przecinków w tych zdaniach zależy od ich typu. Zacznę jednak od początku…

Zdania względne to zdania podrzędne wprowadzane przez zaimek względny, które opisują wyrażenie rzeczownikowe. Z tego powodu nazywane są także zdaniami przydawkowymi (przydawka to część zdania, zwana także atrybutem, opisująca rzeczownik). Dzielimy je na dwa typy: zdania względne ograniczające (określające) i nie ograniczające (opisowe).
1. Zdania względne ograniczające (defining/identifying/restrictive relative clauses)

Zdania te zawierają informację niezbędną do określenia grupy nominalnej, do której się odnoszą:

The students who passed the exam were happy because of their summer holidays (Ci uczniowie, którzy zdali egzamin, byli szczęśliwi z powodu wakacji)

Zdanie względne [who passed the exam] mówi o jakich dokładnie uczniów chodzi (tylko o tych, którzy zdali egzamin). Porównaj poniższe przykłady:

The drivers who knew about the new road avoided the accident (Ci kierowcy, którzy wiedzieli o nowej drodze, uniknęli wypadku)

My brother who is a businessman earns a lot of money (Ten mój brat, który jest biznesmenem, zarabia dużo pieniędzy)

W języku angielskim takie zdania względne występują bez przecinków(!)

2. Zdania względne nie ograniczające (non-defining/non-identifying/non-restrictive relative clauses)

Stanowią one dopowiedzenia, które dostarczają informacji uzupełniającej w stosunku do grupy nominalnej, do której się odnoszą:

The students, who passed the exam, were happy because of their summer holidays (Uczniowie, którzy zdali egzamin, byli szczęśliwi z powodu wakacji)

Zdanie względne [who passed the exam] jest jedynie elementem opisu, który można usunąć (wszyscy uczniowie zdali egzamin). Porównaj przykłady:

The drivers, who knew about the new road, avoided the accident (Kierowcy, którzy wiedzieli o nowej drodze, uniknęli wypadku [wszyscy znali nową drogę i nie doszło do wypadku])

My brother, who is a businessman, earns a lot of money (Mój  brat, który jest biznesmenem, zarabia dużo pieniędzy [mam tylko jednego brata])

Takie zdania względne są oddzielone przecinkami (!)

Jeżeli chcesz przeczytać więcej o zasadach interpunkcji, może zainteresować cię wpis Zasady interpunkcji – cała prawda o przecinku.A wkrótce opiszę kiedy można (a kiedy nie) używać zaimków who, which i that.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.