To have or to have got – oto jest pytanie

Czy jest różnica pomiędzy have a have got? Czy można używać tych dwóch form zamiennie? I tak, i nie…

Jeżeli czasownik have użyty jest w znaczeniu posiadania czegoś, to może zostać zastąpiony przez have got. Tak więc nie będzie żadnej różnicy w znaczeniu pomiędzy zdaniami:
I have a red pencil oraz I have got a red pencil (Mam czerwony ołówek)

We have a house in the suburbs oraz We have got a house in the suburbs (Mamy dom na przedmieściach)

Jedyną rolą “got” w tych przypadkach jest nadanie rytmu wypowiedzi. Moim zdaniem lepiej więc używać have got w przypadku krótszych zdań.

W sytuacji, w której have jest czasownikiem wyrażającym akcję nie może on zostać zastąpiony przez have got. Rozpatrzmy kilka przykładów:

I had a shower in the morning – Rano wziąłem prysznic.

I had got a shower in the morning – Rano miałem prysznic, ale najwyraźniej teraz już go nie mam, bo np. ktoś mi go ukradł…. Zdanie to jest więc dziwaczne.

I have a cup of coffee every day – Codziennie piję filiżankę kawy. Użyjmy teraz have got – zinterpretujcie to zdanie sami…

We are having a party on Friday – Mamy (robimy) imprezę w piątek.

Na koniec jeszcze tylko dodam, że have got nie używa się w formie czasu przeszłego, tj. had got.

Have a good time!

8 komentarzy
  1. Seventeen
  2. mrtom
  3. Miron
  4. Miron
    • Tefloon
  5. Neoptolemos
  6. Holden Caulfield
  7. Paweł Nowak

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.