Podwójna forma ściągnięta

W języku angielskim powszechna jest obecność form ściągniętych (contractions). Każdy, kto zaczyna naukę języka już na początku dowiaduje się, że zamiast I am można użyć I’m. W tym przykładzie mamy do czynienia ze skróceniem jednego czasownika, a czy można „zlepiać” ze sobą więcej wyrazów?
W języku angielskim przez formę ściągniętą (kontrakcję) rozumie się słowo lub grupę słów powstałych na skutek skrócenia formy oryginalnej, początkowej. Sam wyraz contractionpochodzi od łacińskiego contrahere, czyli ściągać, skupiać, skracać.

Formy ściągnięte najczęściej spotykamy w mowie lub nieoficjalnych tekstach pisanych, tekstach literackich naśladujących mowę.

Najczęściej spotykane kontrakcje to te doskonale znane wszystkim: I’m, I’ve, he’s, isn’t, won’t itd. Czy można jednak tworzyć bardziej rozbudowane skróty? I co istotne, czy będą one poprawne gramatycznie?

Poza pojedynczymi formami skróconymi (czyli zawierającymi jeden apostrof) możliwe są jeszcze podwójne formy skrócone. Oto one:

’e’ll — he’ll (he will) wymawiane przez osoby posługujące się dialektem, gdzie h jest bezdźwięczne.

’e’s — he’s (he is, he has) – jak wyżej.

’tisn’t — it is not (forma archaiczna)

’twasn’t – it was not (przestarzałe)

’tweren’t — it were not

’twon’t — it will not (przestarzałe)

’twou’d — it would not (przestarzałe)

’twouldn’t — it would not (przestarzałe)

bo’s’n — boatswain (bosman)

can’t’ve — cannot have

cou’dn’t — could not (przestarzałe)

couldn’t’ve — could not have

fo’c’sle — forecastle (żeg. forkasztel)

ha’p’orth — halfpennyworth (dosł. o wartości pół pensa)

he’d’ve — he would have

he’sn’t — he is not, he has not

I’d’ve — I would haveI’ven’t — I have not

it’d’ve — it would have

it’sn’t — it is not, it has not

mightn’t’ve — might not have

mustn’t’ve — must not have

oughtn’t’ve — ought not have

sha’n’t — shall not

she’d’ve — she would have

she’sn’t — she has not, she is not

shou’dn’t — should not (przestarzałe)

shouldn’t’ve — should not have

that’d’ve — that would have

that’ll’ve — that will have

they’d’ve — they would have

we’d’ve — we would have

we’ven’t — we have not

who’d’ve — who would have

won’t’ve — will not have

wou’dn’t — would not (przestarzałe)

wouldn’t’ve — would not have

y’all’re — you all are

you’d’ve — you would have

you’ll’ve — you will have

you’ven’t — you have not

 Przedstawione powyżej formy, z punktu widzenia gramatyki są poprawne. Trzeba jednak pamiętać, że zaliczają się do niestandardowych i jeżeli natkniemy się na nie, to najczęściej w komunikacji mówionej (ale i w tym przypadku wiele z nich może brzmieć dziwacznie).

Potrójne formy ściągnięte?

Takowe też są możliwe, ale należą do rzadkości:’twou’dn’t — archaiczna forma it would not havefo’c’s’le — wcześniej wspomniana forma fo’c’sle (forecastle), I’d’ven’t — I would have notthis’s’n’t – this is not.

6 komentarzy
  1. Kan_Ikovsky
    • Agata
  2. Tłumacz
  3. Bartek
  4. x
  5. tsn

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.