Liczebniki powyżej miliona

W dzisiejszym wpisie łącze język angielski z matematyką. Poniższy wpis poświęcony jest liczebnikom głównym większym niż milion. Ich właściwe nazwy nie dość, że sprawiają problem w języku polskim, to także rodzą problemy we właściwym posługiwaniu się anglojęzyczną nomenklaturą. Często też ignoruje się fakt, że określenia na te ogromne liczby są inne w systemie brytyjskim i amerykańskim.
Poniżej przedstawiam, za Webster’s Third New International Dictionary oba systemy:

System amerykańskiNazwa Potęgi liczby 10 Liczba zer Grupy trzech zer po 1000
billion 9 9 2
trillion 12 12 3
quadrillion 15 15 4
quintillion 18 18 5
sextillion 21 21 6
septillion 24 24 7
octillion 27 27 8
nonillion 30 30 9
decillion 33 33 10
undecillion 36 36 11
duodecillion 39 39 12
tredecillion 42 42 13
quattuordecillion 45 45 14
quindecillion 48 48 15
sexdecillion 51 51 16
septendecillion 54 54 17
octodecillion 57 57 18
novemdecillion 60 60 19
vigintillion 63 63 20
centillion 303 303 100

System brytyjski

Nazwa Potęgi liczby 10 Liczba zer Potegi liczby 1,000,000
milliard 9 9
billion 12 12 2
trillion 18 18 3
quadrillion 24 24 4
quintillion 30 30 5
sextillion 36 36 6
septillion 42 42 7
octillion 48 48 8
nonillion 54 54 9
decillion 60 60 10
undecillion 66 66 11
duodecillion 72 72 12
tredecillion 78 78 13
quattuordecillion 84 84 14
quindecillion 90 90 15
sexdecillion 96 96 16
septendecillion 102 102 17
octodecillion 108 108 18
novemdecillion 114 114 19
vigintillion 120 120 20
centillion 600 600 100

System amerykański powstał w oparciu o system francuski. Niemniej Francuzi zmienili swój system tak, aby odpowiadał nomenklaturze niemieckiej i brytyjskiej.

Nazwy w systemie amerykańskim zgodne są z liczbą grup trzech zer, które pojawiają się po 1,000 (bi- two, tri – three, itd.). Natomiast nazwy w systemie brytyjskim odpowiadają wartościom wyrażanym w potęgach jednego miliona (one billion = milion do drugiej potęgi).

Dla wygody czytania w obu systemach tysiące, miliony itd. są oddzielane przecinkiem lub spacją (np.: 1,500; 1,700,432).

Pod wpływem amerykanizacji brytyjski system ustępuje miejsca amerykańskiemu.. Ale kto używa liczb powyżej miliarda…?

3 komentarze
  1. mrouh
  2. Jurgi Filodendryta
  3. mrtom

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.