Przymiotniki less oraz fewer to odpowiednio stopień wyższy przymiotników little i few. Zgodnie z regułą gramatyczną tego pierwszego używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi, a tego drugiego z rzeczownikami policzalnymi. Wobec tego należy mówić, np., less water albo less money oraz fewer books czy fewer people.
Jednak, jak w wielu przypadkach, teoria swoje, a praktyka swoje. Pragmatyka językowa wskazuje na to, że często, potocznie, używa się less zamiast fewer. Tak więc rodowici użytkownicy języka angielskiego bywa, że mówią zarówno less money, jak i less people. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź wydaje się trywialna — bo tak jest wygodniej, a poza tym dla wielu less brzmi przyjemniej dla ucha niż fewer.