Going to have to – zamierzać musieć?

W języku angielskim funkcjonuje konstrukcja be going to have to, która dla polskiego użytkownika angielszczyzny może brzmieć dość dziwacznie. Cóż to za zwrot „zamierzać musieć”?
Konstrukcja going to have to ma zastosowanie, gdy mówiący zdaje sobie sprawę z tego, co musi zrobić i co istotne, nie jest mu to „w smak”. Mam przed sobą jakieś zadanie do wykonania i zapewne się go podejmę, ale niechętnie — nie mam ochoty, ale muszę, bądź nie pozostawiono mi wyboru.  Spójrzmy na kilka przykładów:

(1) Obama is going to have to answer for exploding budget deficit.

(2) It became clear that if Leon wanted the job he was going to have to hire me.

(3) We’re going to have to make the energy we use more efficient.

(4) And they’re going to have to deal with that.

(5) They’re going to have to make their own decision and I’m not going to comment on that.

Mam nadzieję, że powyższe przykłady, zaczerpnięte z korpusu języka angielskiego dobrze ilustrują właściwe użycie konstrukcji going to have to. Warto także zdać sobie sprawę, że również w języku polskim mamy frazę o podobnej funkcji. Tyle że w tym przypadku łączymy czasowniki „być” i „musieć”: Będę musiał iść po zakupy, Oni będą musieli odpowiedzieć za to, co zrobili itd.

And what are you going to have to do?

4 komentarze
  1. rrh
  2. Wojo
  3. zegarki męskie
  4. Agnes

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.