Black English – gramatyka

Z pewnością każdy zainteresowany językiem angielskim miał sposobność dostrzec (czy to oglądając filmy, czy słuchając muzyki), że angielszczyzna, którą posługują się przedstawiciele czarnoskórej mniejszości znacząco odbiega od tego, czego uczy się w szkole, tj. standardowego angielskiego. W tym tekście przyjrzymy się z bliska tzw. Black English.
Wpis ten opieram głównie na publikacjach cenionego językoznawcy Williama Labova (link do notki biograficznej), który bardzo dokładnie przyjrzał się swego czasu językowi używanemu przez czarnoskórych nastolatków w Harlemie w Nowym Jorku.

Labov, w jednej ze swoich prac, napisał, że Black English stanowi odrębny podsystem języka wewnątrz języka angielskiego. A jako system musi więc charakteryzować się pewnymi regularnościami, powtarzającymi się wzorcami mówienia. Opinia ta w latach późniejszych (Labov zajmował się Black English w latach 60 – 70 XX w.) była podawana w wątpliwość, ale nie będziemy tego roztrząsać w tym miejscu. Nie mniej można dostrzec wiele dominujących tendencji w obrębie tego dialektu i nimi się zajmiemy.

Opisując jakikolwiek język jako system należy uwzględnić trzy podstawowe kategorie: gramatykę, fonetykę oraz leksykę.

W tym i w kolejnym wpisie zajmę się jedynie pierwszymi dwiema kategoriami. Zacznę od gramatyki i wyrazu, i zdania, czyli morfologii oraz składni. W kolejnym odcinku przedstawię fonetykę. Leksyce natomiast nie poświęcę odrębnego wpisu, ale z pewnością będę publikował teksty o co ciekawszych zwrotach. Przejdźmy do rzeczy…

Gramatyka Black English – cechy podstawowe

1. Konstrukcje nominalne

 • Pominięcie sufiksów -s oraz -es przy tworzeniu formy liczby mnogiej rzeczowników regularnych:

It costs fifty cent (standard: It costs fifty cents)

 • Tendencja do traktowania rzeczowników nieregularnych jak regularnych przy tworzeniu liczby mnogiej:

A spider has eight foots (standard: A spider has eight feet)

 • Brak dopełnieniowego ‘s:

Jack Johnson new car is blue (standard: Jack Johnson’s new car is blue)

2. Modyfikatory

 • Stałe używanie a zamiast przedimka nieokreślonego an:


He broke a egg (standard: He broke an egg)

 • Pomijanie sufiksu -ly w przysłówkach:

The coat fit him perfect (standard: The coat fit him perfectly)

 • Rezygnacja z sufiksu -er w przymiotnikach stopnia wyższego:

He chose the big apple (standard: He chose the bigger apple)

 • Rezygnacja z sufiksu -est w przymiotnikach stopnia najwyższego:

He is the smart in the class (standard: He is the smartest in the class)

 • Pomijanie sufiksu -ed w przymiotnikach derywowanych:

These eggs are speckle (standard: These eggs are speckled)

3. Zdania pytające

 • Inwersja pytań bezpośrednich:

I wonder if he finished the job (standard: Did he finish the job?)

 • Brak początkowego czasownika posiłkowego:

They coming home today? (standard: Are they coming home today?)

4. Zdania przeczące

He ain’t eating his carrots (standard: He isn’t eating his carrots)

He ain’t got nothing (standard: He doesn’t have anything)

They ain’t going nowhere? (standard: Aren’t they going anywhere?)

To tyle ogólnego zarysu gramatyki Black English, a w kolejnym wpisie obszerne zagadnienie fonetyki.

Keep it real! 😉

8 komentarzy
 1. Adam
  • Adam
 2. Zajęzykuj
  • TM
 3. TM
  • mrtom
   • TM
 4. DiMi

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.