Work i job – praca pracy nierówna

Często słowa work i job są używane wymiennie. Nie jest to jednak prawidłowe, a wynika jedynie z nieznajomości różnic pomiędzy tymi rzeczownikami. Ignorowanie tych różnic pewnie wynika z tego, że zarówno work, jak i job są tłumaczone na polski po prostu jako praca. Spójrzmy jednak na znaczenia tych dwóch rzeczowników.
Work – zakres znaczeniowy

1. Wysiłek lub trud ukierunkowany na produkcję lub zakończenie czegoś; mozół, znój;

2. coś, czemu poświęcony jest wysiłek; zadanie lub przedsięwzięcie. The students finished their work in class;

3. aktywność produkcyjna lub operacyjna;

4. zatrudnienie, np. w jakimś obszarze przemysłu, zwłaszcza jako sposób zdobywania źródła utrzymania, to look for work;

5. miejsce zatrudnienia, Don’t phone him at work;

6. materiały, rzeczy itd., nad którymi się pracuje lub ma się pracować;

7. rezultat wysiłku, działania; czyn, wyczyn, wykonanie;

8. produkt działania lub wysiłku, musical work;

9. konstrukcja inżynierska, np. budynek lub most;

10. budynek, mur, okop albo coś takiego, zbudowanego jako fortyfikacja.

Job – zakres znaczeniowy

1. praca rozumiana jako określone zadanie wykonane w ramach czyjejś profesji lub na zlecenie za ustalone wynagrodzenie, She gave him the job of mowing the lawn;

2. posada, stanowisko na pół lub cały etat, She was seeking a job as an editor;

3. wszystko, czego oczekuje się od danej osoby lub jest zobowiązana do zrobienia; obowiązek, odpowiedzialność, It is your job to be on time;

4. sprawa, kwestia, wydarzenie, stan rzeczy, to make the best of a bad job;

5. materiał, projekt, zadanie itd., nad któym się pracuje, The housing project was a long and costly job;

6. przebieg lub wymagania, szczegóły itd. pracy, It was a tedious job;

7. wykonanie zadania, She did a good job.

Powyższe znaczenia zostały przytoczone za Random House Webster’s Unabridged Dictionary.

Kiedy używać work, a kiedy job?

Przytoczone definicje słownikowe mogą nie być zbyt czytelne, więc spróbujmy określić, kiedy używać tych słów.Work stosujemy, gdy rozumiemy przez pracę jakieś zajęcie lub miejsce pracy. Gdy mówimy o posiadaniu lub szukaniu pracy (ogólnie czegoś co pozwolić nam zarobić), zaczynaniu pracy lub jej kończeniu (np. o godz. 15). Inne znaczenie to praca rozumiana jako dzieło, utwór itp.

Kilka przykładów:

Let’s meet after work – spotkajmy się po pracy.

I have no free time at work – w pracy nie mam wolnego czasu.

After two years he found work – po dwóch latach znalazł pracę.

I go to work even on Sunday – nawet w niedzielę chodzę do pracy.

She returned to work after giving birth to her daughter – wróciła do pracy po urodzeniu dziecka.

I know all the works by Dickens – znam wszystkie dzieła Dickensa.

Job używamy w znaczeniu zatrudnienia, posady, miejsc pracy. Także, gdy mówimy o szukaniu,  zachowaniu, straceniu, oferowaniu lub zmianie pracy w określonym charakterze (wakacyjnej, sezonowej, biurowej itp.).

Kilka przykładów:

After graduating from the uni he applied for a job – po studiach złożył podanie o pracę.

She’s out of a job -jest bezrobotna.

They changed job after 10 years – po 10 latach zmienili pracę.

The company creates jobs – firma tworzy nowe miejsca pracy.

full-time/part-time job – praca na cały/pół etatu.

He lost his job – stracił pracę.

They offered her a steady job – zaoferowali jej stałą pracę.

Przez job można więc w dużej mierze rozumieć zawód lub obowiązek, a przez work zajęcie czy też miejsce pracy.

8 komentarzy
  1. Marcin
  2. mrtom
  3. Jagoda
  4. justyna
    • mrtom
  5. Piotr L
    • mrtom
  6. Dorota

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.