Whether czy if?

Spójniki whether oraz if często sprawiają kłopot. Czy używać ich zamiennie, czy nie? Czy one znaczą to samo? Na te pytania odpowiadam w tym wpisie.  Przeczytajcie, a Wasze wątpliwości znikną!
Zarówno whether, jak i if mogą znaczyć czy (if znaczy także jeśli) i to podobieństwo powoduje, że sprawiają one problemy. Usystematyzujmy, to co trzeba wiedzieć o whether oraz if.

Spójnika whether używamy w (a) mowie zależnej (tj. gdy wracamy do pytania rozmówcy) i pytaniach pośrednich, czyli w zdaniach podrzędnych, a także  (b) podczas wyrażania podwójnej hipotezy.

W sytuacji przedstawionej w punkcie (a) – zdania podrzędne – fraza or not nie zawsze jest używana. Tu warto także zwrócić uwagę na fakt, że w języku mało starannym whether jest zastępowane przez if.

Przykłady:

I wanted to know whether she would come or not (Chciałem wiedzieć, czy przyjdzie, czy nie).

He asked me whether I knew that pal (Zapytał, czy znam tego gościa).

Do they know whether he has made a decision? (Czy oni wiedzą, czy on podjął decyzję?)

I’m not sure whether I should do it or not (Nie jestem pewien, czy to zrobić, czy nie).

Whether pojawia się także po przyimkach (nigdy if!). Po whether można także użyć formy bezokolicznikowej czasownika (gdy rozmówca wyraża swoje wątpliwości) – po if nie można tego zrobić!

I’ve read an article about whether to play the market or not (Przeczytałem artykuł o tym, czy grać na giełdzie, czy nie).

My brother wasn’t sure whether to resign from their offer (Mój brat nie był pewien, czy zrezygnować z ich propozycji).

Jeżeli natomiast chodzi o sytuację przedstawioną w punkcie (b) – podwójna hipoteza – to tu używamy, tylko i wyłącznie, whether.  Podwójna hipoteza wskazuje na to, że skutek jakiegoś działania zawsze będzie taki sam:

Whether you like it or not, I’m going there! (Czy ci się to podoba, czy nie, jadę tam!)

Whether or not you repeat this number, you won’t remember it (Czy powtórzysz ten numer, czy nie, to i tak go nie zapamiętasz).Zwróćcie uwagę na dwojaki sposób wprowadzania hipotezy z whether i or not.

Whether nie może zastąpić spójnika if w zdaniach warunkowych, gdzie oznacza on: jeżeli whether takiego znaczenia nie ma:

If you study hard, you will succeed in life (Jeśli będziesz pilnie się uczyć, to osiągniesz sukces w życiu).

Whether you study hard, you will succeed in life.

Czasowniki, które “nie lubią”, gdy wstawia się po nich if (zdecydowanie wolą whether), to m.in.: discuss (dyskutować), consider (rozważać), advise (doradzać).

4 komentarze
  1. Piotr L
  2. Lurer
  3. mik
  4. raju

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.