Angielskie prefiksy (przedrostki)

Kiedyś przedstawiłem Wam listę angielskich sufiksów (przyrostków) — dzisiaj, natomiast, prezentuję listę popularnych prefiksów (przedrostków).


Prefiks Znaczenie Przykłady
a-/an- nie, bez atheist
ab-/abs- z dala, od abdicate, abstract
ad-/a-/ac-/af-/ag-/al-/an-/ap-/at-/as- ruch ku, zmiana w, dodatek lub wzrost attend
andr- człowiek androgyny
ambi- obaj ambitendency
ante- przed, poprzedzający antecedent
anti-/ant- przeciwny antibiotic
auto- samo- autobiography
be- całkowicie  

bewitch

oddziaływać czymś (z rzeczownikami) befog
powodować (przed przymiotnikami) becalm
bi- dwa bicycle
circum- około circumcision
com-/co-/col-/con-/cor- z combat
contra- przeciwny contraceptive
counter- przeciwieństwo, przeciwny kierunek counteract
de- od deduct
całkowicie denigrate
dis-/di- negacja, usunięcie, wykluczenie disadvantage
en-/em- intensyfikacja enrage
ex-/e-/ef- out na zewnątrz
ku górze exalt, extol
całkowicie excruciate
poprzedni ex-wife
extra- za, ponad extracurricular
fore- przed forerunner
hemi- pół hemisphere
hetero- inny heterosexual
homo- taki sam homosexual
hyper- więcej niż, ponad normę hyperactive
hypo- poniżej hypothermia
in-/il-/im-/ir nie, bez impossible
do, ku, do wewnątrz influence
infra- poniżej infrastructure
inter- pomiędzy, wśród interact
intra- wewnątrz intramural
mal- zły malnourish
meta- za metaphysics
mini- mały minimarket
mis- zły misguide
neo- nowy Neolithic
non- brak, negacja non-smoker
ob-/oc-/of-/op- blokujący, przeciwny, obstruct, occult
out- niezrównany, nadmierny outperform
zewnętrzny, z dala outbuilding
over- nadmiernie, całkowicie overconfident
wyzszy, powyżej, ponad overcoat
peri- około, wokół perimeter
post- po, późniejszy postpone
pre- przed, wcześniejszy pre-adolescent
pro- popierający pro-African
reprezentować proconsul
ruch w przód lub w tył propulsion
wcześniejszy prologue
pseudo- fałszywy pseudonym
re- ponownie repaint
semi- pół semi-conscious
sub-/suc-/suf-/sug-/sup-/sur-/sus- na niższej pozycji submarine, subsoil
niższej rangi sub-lieutenant
prawie, w przybliżeniu sub-tropical
syn-/sym- jedność symmetry
trans- wzdłuż, przez transatlantic
do innego stanu translate
ultra- za ultraviolet, ultrasonic
ekstremalny ultramicroscopic
un- nie unacceptable
cofnięcie lub anulowanie czynności, stanu unplug, unmask
under- poniżej underarm
niższej rangi undersecretary
niewystarczający underdeveloped
vice- zastępca vice-president
with- przeciwko withstand
2 komentarze
  1. Mikołaj
  2. Marek

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.